определение за лекарство

Перейти к контенту

Главное меню:

Интересное
определение за лекарство, Лекарство – Уикипедия, Лекарство Определение 2019, Определение слова "лекарство" | Lang-8: For learning , ЛЕКАРСТВО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА , Галоперидол: инструкция по применению, отзывы и что это за , Персонализирано лекарство: определение, .
Изходното начало представлява намирането и подбора на субстанции, притежаващи подходяща биологична активност. В миналото за тази цел се е изхождало от признаците, наблюдавани при някои отравяния (например , който и днес е в употреба), от характера на страничните ефекти на активни вещества, използвани първоначално с други терапевтични показания, от сведенията от или от случайни находки. Основен съвременен метод за създаване на нови лекарствени средства по синтетичен път е т.нар. насочена синтеза. При него чрез предварително планиране на химичната структура се цели възпроизвеждане на съединения, образуващи се в организма; синтеза на структурни аналози на естествени метаболити с аналогично, противоположно на метаболитите, или видоизменено действие; модифициране на молекулите на съединения с известна биологична активност; синтез на съединения, придобиващи фармакологична активност след съответна биотрансформация в организма; създаване на ензимни инхибитори или индуктори. При синтеза на голям брой структурно близки съединения, за които липсват сведения за биологичната им активност се прилага т.нар. скрининг. Методът представлява отсяване на получените съединения посредством прости тестове върху лабораторни животни и последващи биохимични анализи. По този начин се определя ориентировъчно наличието на известна фармакологична активност и се добиват известни данни за механизма на действие. Съединенията показали благоприятни показатели се подлагат на по-нататъшни задълбочени изследвания, които са насочени към установяване на специфичната им активност, механизма на действие, неговата локализация и продължителността на фармакологичния ефект. Определят се резорбцията, разпределението, биотрансформацията и елиминирането им от организма при лабораторни животни. Изследва се наличието на остатъчни количества от лекарствата и техните метаболитив органите и тъканите. Когато лекарството е предназначено за животни се определят и карентните срокове за , и . Проверява се терапевтичният ефект на потенциалните лекарства при експериментално предизвикани . Изследва се зависимостта между фармакологичния ефект и лекарствената форма. В края на този етап се провеждат проучвания върху хроничната и субхроничната токсичност, алергенност, тератогенност, ембриотоксичност, мутагенност и канцерогенност и влиянието му върху имунния статус. Изследва се и безопасността на лекарственото средство към околната среда., Пътища на вкарване на лекарствата в организма. За да се избере подходящ начин на прилагане на лекарствата имат значение определени фактори, условия и изисквания., ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА» Вещество, которое лечит, лечит, предотвращает или уменьшает симптомы заболевания или недуга..
Слово "лекарство" обозначает всё, которое вызывает изменения тела, сердца или обоих даже если в небольшое количество., ЛЕКАРСТВО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА. ЕТАПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ЛЕКАРСТВА. НАИМЕНОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА, Лекарство используется чаще всего в неврологической, наркологической и психиатрической практике., Това не е лекарство за малцина, а лекарство за всички, или така се надяваме. Засега "работи в процес". Персонализирано лекарство: определение, , .
 
Copyright 2019. All rights reserved.
Назад к содержимому | Назад к главному меню